SEPETİM
Destek Hattı +90535 010 36 27

YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

KALİTESERT kuruluşunda belgelendirme, sistem politikalarının Genel Müdür tarafından oluşturulmasının ve uygulanmasının takibinin yapıldığını,

KALİTESERT’in tüm hizmetlerini adil, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak; kişi ve sektör farkı gözetmeksizin, akreditasyon kapsamındaki standartlar ve prosedürleri çerçevesinde, tüm talep eden taraflara eşit sunduğunu,

KALİTESERT belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumlu olunacak, ticari, mali veya diğer baskıların tarafsızlığımızı tehlikeye atmasına izin verilmeyeceğini,

KALİTESERT olarak verilecek hizmetlerle ilgili olarak üçüncü taraflar ile tarafsızlık ve objektifliği tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olunmayacağını, tarafsızlığın öneminin anlaşılmasını sağlayacağımı, çıkar çatışmalarını yöneteceğimi, muayene ve belgelendirme faaliyetlerinde objektifliği sağlayacağımı,

KALİTESERT yönetimi olarak; belgelendirme ve tetkik faaliyetlerini gerçekleştirilirken bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerini zedeleyecek hiçbir faaliyete girilmeyeceğini, bağımsızlık ve tarafsızlığı etkileyecek durumlarla ilgili analizlerin yapılacağını ve sürekli gözden geçirileceğini,

KALİTESERT’in vereceği hizmetlerde sürekli iyileştirme mantığı içerisinde kaliteyi en üst düzeyde tutacağını,

KALİTESERT olarak müşteri odaklı çalışma ve müşterilerimizin istek ve beklentilerini yerine getirmenin esas olacağını, müşterinin ve personelin sürekliliğinin en temel ilkemiz olacağını,

KALİTESERT’in yasalar gereğince bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler dışında, adaylara ve müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutacağını, Kalitesert personelinin gizlilik prensiplerine uyacağını,

KALİTESERT olarak ISO/IEC 17024 ve ISO/IEC 17020 standardına aykırı olarak, başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere adil, eşit, objektif ve tarafsız davranarak adaylar arasında hiçbir ayrım yapmadan, kimsenin belgelendirme hizmetlerine ulaşmasını engellemeden, yavaşlatmadan veya haksız yere hızlandırmadan sadece hak eden kişilere kaliteli, güvenli bir şekilde belge verileceğini,

KALİTESERT bünyesinde kalite politikasının gerçekleştirilmesinin ISO/IEC 17024 ve ISO/IEC 17020 standartlarına bağlı etkin bir Kalite Yönetim Sistemi ile yönetileceğini ve bu sistemlerin tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasının sağlanacağını,

Tüm personele karşı tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı koruyacağımı, hiçbir baskının personelimin kararlarını etkilemesine izin vermeyeceğimi, personelden haksız talepte bulunmayacağımı ve başka tarafların da bulunmasına izin vermeyeceğimi,

 Tüm personelin, komisyon ve komite üyelerinin ticari, mali, idari ve diğer her türlü baskıdan uzak olacak şekilde karar vermesini, prosedürlere, uygunluk değerlendirme standardına, ulusal yeterliliklere ve KALİTESERT tarafından belirlenmiş kurallara uygun olarak iş yapmasını garantili olarak sağlayacağımı,

Düzenlenecek olan eğitim faaliyetlerinin, personel belgelendirme faaliyetlerinden bağımsız olarak yürütüleceğini ve ayrı bir organizasyon yapısı ile yönetileceğini,

Eğitim faaliyetlerinin hiçbir şekilde personel belgelendirmenin ön şartı olarak sunulmayacağını ve belgelendirmede kolaylık sağlamayacağını

KALİTESERT'te Genel Müdür olduğum sürece TAAHHÜT EDERİM.

Kalitesert Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi, belgelendirme yapılması, belgenin sürdürülmesi, yeniden belgelendirme, belgelendirme kapsamını genişletme veya daraltma, belgeyi askıya alma ya da geri çekme kararlarından sorumludur, bu kararların yetkilerini elinde tutar ve bu yetkisini devretmez.

Rev 03  06/12/2019

GENEL MÜDÜR