SEPETİM
Destek Hattı +90535 010 36 27

POLİTİKAMIZ

KALİTESERT Personel Belgelendirme Politikası:

Personel Belgelendirme işleminin uygulanması için TS EN ISO/IEC 17024 standardına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ilgili Ulusal Yeterliliklere bağlı etkin bir Kalite Yönetim Sistemi kurularak bu sistemin tüm çalışanlar tarafından anlaşılması ve uygulanması sağlanacaktır.

Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere adil, eşit, objektif ve tarafsız davranarak adaylar arasında hiçbir ayrım yapmadan, kimsenin belgelendirme hizmetlerine ulaşmasını engellenmeden, yavaşlatmadan veya haksız yere hızlandırmadan sadece hak eden kişilere kaliteli, güvenli bir şekilde belge verilecektir.

Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumlu olunacak, ticari, mali veya diğer baskıların tarafsızlığımızı tehlikeye atmasına izin verilmeyecektir.

Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere adil, eşit, tarafsız ve objektif davranılacaktır.

Verilecek hizmetlerle ilgili olarak üçüncü taraflar ile tarafsızlık ve objektifliği tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olunmayacaktır.

Personel belgelendirme faaliyetlerinde personel yönetimi ve görevlendirmesi çıkar çatışmasına ters düşmeyecek şekilde yapılmaktadır.

Belgelendirme prosesinin başından sonuna kadar başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ait kayıtlarda gizlilik ve güvenilirlik esas tutulacak ve bu bilgiler kanuni bir zorunluluk olmadıkça üçüncü taraflar ile paylaşılmayacaktır.

Bütün adaylara web sayfamızda da yayınlanan ücret politikamız göz önüne alınarak eşit ve adil ücret sistemi uygulanacaktır. Eğitim faaliyetleri ve belgelendirme faaliyetleri birbirinden bağımsız ücret tarifeleri ile sunulacaktır.

Her belgelendirme programı için, belgelendirme faaliyetine temel teşkil eden teknik şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ilgili Ulusal Yeterliliklere göre belirlenecektir.

Adaylardan, belgelendirme faaliyetine konu olan mesleklere ait Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ilgili Ulusal Yeterlilikler de belirlenen koşullar dışında herhangi bir özel veya ek eğitim vb. koşul talep edilmeyecektir.

Belgelendirme süreçleri ile ilgili tüm bilgilendirmeler, duyurular ve kılavuzlar herkesin ulaşabilmesi için web sayfamızda yayınlanacaktır.

İletilen itiraz ve şikayetler web sayfamızda da yer alan itiraz ve şikayet prosedürümüz göz önüne alınarak mümkün olan en kısa süre içerisinde incelenecek ve cevaplanacaktır.

Adaylardan gelecek talepler doğrultusunda yapılacak eğitim faaliyetleri, çıkar çatışmasına ters düşmeyecek şekilde adil, eşit, tarafsız, objektif ve bağımsız bir organizasyon yapısı ile yönetilecektir.

Eğitim faaliyetleri herhangi bir belgelendirme programının ön koşulu olarak sunulmayacaktır.

Kuruluşumuz belgelendirme kapsamını genişletme veya daraltma, belgeyi askıya alma ya da geri çekme kararlarından sorumludur.

 Rev 03    06/12/2019


MİSYONUMUZ : 

Fırsat eşitliğini temel alan, iç ve dış doğrulamalarla personel belgelendirme faaliyetlerini güvence altında tutan, itiraz ve şikayetlere açık, tüm faaliyetlerinde İş sağlığı ve Güvenliğini ön planda tutan, olası riskleri önceden belirleyerek muhtemel çıkar çatışmaları ve kötüye kullanımları en üst düzeyde engellemeye odaklanan sürekli gelişime açık bir sınav ve belgelendirme merkezi olmak.

VİZYONUMUZ : 

Eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinden taviz vermeden, iş gücü piyasasında yer alan kişilerin yeterliliklerinin değerlendirildiği personel belgelendirme sektöründe lider olmak.

Rev 00 01/02/2019zlıilklnden taviz vermeden, iş gücü piyasasında yer alan kişilerin yeterliliklerinin değerlendirildiği personel belgelendirme sektöründe lider olmak


PB-PLT.02 Ölçme Değerlendirme ve Fırsat Eşitliği Politikası rev 01

PB-PLT.03 Kalite Güvence ve İç Doğrulama Politikası rev 01

PB-PLT.04 İtiraz- Şikayet Değerlendirme ve Tarafsızlık Politikası rev 01

PB-PLT.05 İş Sağlığı Güvenliği ve Risk Yönetimi Politikası rev01

PB-PLT.06 Personel Eğitimi ve Geliştirme Politikası rev01

PB-PLT.07 Uygunsuzlukların Yönetimi Politikası rev01

PB-PLT.08 Kişisel Verilerin Korunması Politikası Rev 01